مجلس نهم از عناوین کارها کم و به کیفیت آنها اضافه کند


وی تصریح کرد:نمایندگان نباید در انتخاب فراکسیون و کمیسیون با شتاب بر خورد کنند و مقداری با حوصله بیشتر به انتخاب این موارد  بپردازند .

 


سنایی در خاتمه گفت: باید کمیسیون ها و افراد حاضر در آن متخصص باشند ؛ اگر مجلس می خواهد معیار و ملاک در کشور باشد ، باید در تقسیم بندی نمایندگان ، تخصص و تجربه رعایت شود ؛ اگر این کار از ابتدا قانونمند انجام نشود ، مجلس شروع نامناسبی خواهد داشت.

/ 0 نظر / 10 بازدید