مدیریت مالی شب عید

مدیریت مالی شب عید

شب عید نقطه پایانی یک سال نیست.بلکه روزهای پیش ازآغازسال نواست شمابایدقبل ازآغازسال جدیدودرروزهای پایانی سال برنامه ریزی مالی سال آینده تان راانجام دهید.

شمیم عیدوشوق عیدی درشهرهیجان می آفریدوتعدادهمشهریان شمارنده روزهای پیش ازعیدبیشمارمشودورزهای مانده تاپایان سال به شماره افتاده اند .عیدازپایان آغازمشودوبهاراززمستان واینک درروزهای واپسین پیش ازعید:شماباشوروشوق عیدرابا امنطق اقتصادی ومعیشت پیوند مزنید تاآغاز سال نوباپایانی خوش همراه شود.

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد

سلام برای اولین بار در ایران! اینترنت نامحدود همیشه در جیب شما در سراسر ایران! اتصال به اینترنت در سراسر ایران، اینترنت را با خود حمل کنید ! کاملا جدید و متفاوت … فراتر از تکنولوژی: تنها با ۱۰ هزار تومان در ماه اینترنت نا محدود داشته باشید. موفقیت شما آرزوی ماست