واکنش پنجمین اقتصاددان بزرگ جهان به نرخ تورم در ایران: ...

* به نظر من خصوصی‌سازی نفت درایران سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.

* من نمی‌فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده می‌کنید؟

/ 0 نظر / 35 بازدید