پست های ارسال شده در آبان سال 1391

سـرما در منـاطق زلـزله زده اهـر و ورزقـان از زلـزله تابستـان تا لرزیـدن زمستـان

سـرما در منـاطق زلـزله زده اهـر و ورزقـان از زلـزله تابستـان تا لرزیـدن زمستـان ...   سـرما در منـاطق زلـزله زده اهـر و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید