روستای کوه کمر تابع شهرستان مرند است

   روستای کوه کمر تابع شهرستان مرند است          (سیدمرندی)

اخیرا فردی بنام آقای دکتر دیزماری طی نظریه‌ای شخصی که در وبلاگ مرندیم گذاشته اند،بدون دلیل ونیاز با قاطعیت مدعی شده اند که روستای (کوه کمر)جزو روستاهای دیزمار شمرده می شود و هرگز تابع مرند نبوده است.

   قبل از هرچیز تشکرم را جهت تلاششان برای روشنگری موضوعی ، تقدیم خدمتشان می کنم ولی باید اینرا بگویم که دراینگونه موارد اصل ، ارائه اسناد ومدارک وتقسیمات رسمی کشوری راه حل است نه تعصب غیر ضروری.چراکه این روستا تابع مرندباشد یا ورزقان ویا جلفا ؛ چه فرقی می کند مگرماتاریخ مشترک ودردهای مشترک نداریم؟ مگر خودجلفا یا مرزقان تابعی از مرند واهر نبوده اند؟ همه میدانیم که کل رودقات وقسمتی ازروستاهای قره داغ ازجمله روستاهای امند- سهرل سهرقه- موجومبار- پردول-ایوند- امند- سهلان-کهل- اوقلی- چراغلو- سار- گروس-کلاش- گزنق- لار- اندبیل- ترپ- ورکش- هرزنق و....کل جلفا و علمدار وگرگروروستاهای تابعه ازجمله لیوارجان- شجاع- نوشیروان- اوشار- ارسی- داران- زاویه- مارازاد- سیه سران- سیلگرد و....در سالهای نه چندان دور یعنی حداکثرتا ده سال قبل متعلق به شهرستان مرند بوده اندکه درتقسیمات جدید کشوری به شهرستانهای جلفا و شبسترواگذارشده اندواین امرراضمن نشان دادن مدارک رسمی فرمانداری مرند؛ کتابهای نوشته شده به تاریخ مرند درسی- چهل سال پیش نیزصحه گذاشته اند . هرچندمردمان این روستاها وحتی شهرستان هایشان چه درگذشته وچه درحال وحتی آینده ، اشتراکات تاریخی و اجتماعی ودردهای مشترکی داشته وخواهند داشت و هیچکس نمی تواند دور روستا یا شهری وشهرستانی دیوار بکشد.

      تاچندسال قبل شهرستانی بنام ورزقان وجود خارجی نداشته است ولی حالا وجوددارد.  هرچند بعضی مناسبات را جغرافیای سیاسی وتقسیمات حاصل از آن تغییر می دهد ولی قوانین نانوشته ای نیز وجوددارد که آنرا علائق قلبی مردم ودسترسی آسان به بازار بزرگ مصرف ودسترسی به امکانات بیشتررفت وآمدی وتحصیل و درمان ورفاه ذاتی حاصل از آن تعیین می کند بطوری که حالامنطقۀ بزرگ شرق مرند (آغ زمی ) را کوچ مردمان روستاهای مختلف قره داغ برای دسترسی به رفاه بیشترایجادکرده است نه تقسیمات رسمی وسیاسی کشوری !

     لذا تا جائیکه من اطلاع دارم روستای کوه کمر متعلق به مرند بوده وهست واینرا مدارک فرمانداری مرند نشان می دهد. درجلد6 کتاب ارتش جمهوری اسلامی بنام ( فرهنگ جغرافیایی آذربایجان شرقی) چاپ سال1371سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح که کتابی است مرجع برای وضعیت روستاها، درصفحۀ150درشرح روستای کوه کمر آمده است :" کوه کمر= دِه- ازدِهستان زنوزق، بخش مرکزی شهرستان مرند- استان آذربایجان شرقی طح 59َو45درجه وعج39َو38درجه - ارتفاع 2080متر.دره ای معتدل خشک در20کیلومتری شمال خاورزنوز باجمعیتی برابر 150 خانوارو......"

بدنیست گفته شودکه اکنون بیش از 15 سال استکه مردمان هفده روستای تابعه ورزقان وجلفا که بطور طبیعی وروی نزدیکی راه با شهرمرند بیشتر از ورزقان وجلفای فعلی مراوده دارند بانوشتن طومارهائی به حضور رهبر ی و وزارت کشور واستانداری خواستار انفکاک از شهرستانهای فوق واتصال رسمی به مرند را دارند ازجمله روستاهای طرزم- ارزیل- گوره هیل ( گول آخیر)- مرزآباد- آتش خسرو- استرغان- لیل آب- حاجیلار- ایری- گَوَنه گویده- خارواناو....که اینجانب مورد رابا اسکن سندی درمقاله ای درنشریۀ فردای مای شماره 143(مهر1384)تحت عنوان ( ارزیل و گوره هیل را دریابید) نوشته وتقریبا همان مقاله را درصفحۀ77 کتاب (نگاهی به تاریخ مرند ) آورده ام وعقیده دارم که داشتن یک زندگی راحت وشاد تحت وابستگی به نام هرشهرستانی باشد حق هرانسان است ونیز آرزو دارم که کاش امکانات زیستی ورفاهی روستاهایمان درکل منطقۀ زیبا وزرخیزمان آنقدر مناسب می شد که مردمان روستاهایمان ؛ دیگر نیازی برای کوچ به شهرها و رها نمودن روستا و تاریخ ویادگارهای پدران خود احساس نکنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید