شانس


شانس

 

خوشبخت اگر خار بکارد

 

از بخت خوشش لاله و ریحانه بدر آید

 
 


بدبخت اگر مسجدی از آینه سازد

 

یا سقف فرو ریزد و یا قبله کج  آید

/ 0 نظر / 44 بازدید