جملات قابل تامل و فوق العاده زیبا

جملات قابل تامل و فوق العاده زیبا

 

گروه اینترنتی قلب من
 
از لباس کهنه ات خجالت نکش
از افکار کهنه ات شرمنده باش . . .
(انیشتین)

گروه اینترنتی قلب من

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد
خودت را برای توجیه خسته نکن . . .
 
گروه اینترنتی قلب من
 
مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود که
در برابر آن چه مهم است ،
سکوت می کنی . . .

(مارتین لوتر کینگ)

گروه اینترنتی قلب من
 
کسى که کردارش او را به جایى نرساند ،
افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید . . .


خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد
بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد . . .

 
گروه اینترنتی قلب من
 

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه ی آنان پنداشتن . . .


 
اون که زیباست می خنده و اونکه می خنده زیباست
حق انتخاب با شماست . . .

 

سیلی واقعیت رو
درست اون وقتی می خوری
که وسط زیباترین رویا هستی
/ 0 نظر / 4 بازدید