علمدار علی درکوه میشو در روستای ارلان

زیارتگاه های مرند واطراف آن  

این مسافر علمدار علی است همه مسافران بارشان را بر الاغ سوار می کنند ولی این بار الاغ رابر خود سوار کرداست تا الاغ راحت شود  درد همدرد راکه می داند همدردخوشحال است چون بار موجودی را برداشته خداقوت پهلوان
این محل بابا انبار استمسافران زیارت گاه علمدار علی ارلان

بغل علمدار علی بلند ترین نقطه کوه میشو


برگشتن مسافران از علمدار علی ارلان


علمدار علی ارلان دربلندترین نقطه کوه میشو

علمدار علی بن مالک اشتر نخعی

/ 0 نظر / 24 بازدید