به یک‏ جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی اونی که زود میرنجه زود میره، زود ه

 

به یک‏ جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی

 

اونی که زود میرنجه زود میره، زود هم برمیگرده.

اما اونی که دیر میرنجه

دیر میره، اما دیگه برنمیگرده.

.......

از درد های کوچک است که آدم می نالد

وقتی ضربه سهمگین باشد، لال می شوی.

.

بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که

نه سواد کافی برای حرف زدن داشتهباشد

نه شعور لازم برای خاموش ماندن.

…...

همیشه یک ذره حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود "

- یک کم کنجکاوی پشت" همین طوری پرسیدم "

- قدری احساسات پشت"به من چه اصلا "

- مقداری خرد پشت " چه بدونم "

- و اندکی درد پشت " اشکالی نداره" هست.

…...

کسی که دوستت داره، همش نگرانته.

به خاطر همین بیشتر از اینکه بگه دوستت دارم میگه مواظب خودت باش

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
علی

وبلاک زیبای داری ازمطالب خوب آن استفاده کردم باتشکر