پیش بینی نرخ دلار در روز های آینده


به گزارش بنکر شواهد نشان می دهد مهم ترین برنامه تیم اقتصادی حسن روحانی برای تثبیت نرخ ارز، بهبود روابط خارجی با غرب است، اما به هر حال این احتمال نیز وجود دارد که توافق نهایی درباره پرونده هسته یی حاصل نشود یا به همین زودی ها گشایشی در مذاکرات غرب با ایران بر سر مسائل مختلف سیاسی ایجاد نشود و تخاصم ها بیش از پیش تشدید شود.
تیم اقتصادی حسن روحانی از دیروز رسما فعالیت کاری خود را آغاز کرد: اما در این میان شاید مهم ترین چالش اقتصادی کابینه رییس جمهور منتخب بحران ارزی است: بحرانی که به اعتقاد اغلب کارشناسان اقتصادی در صورت عدم پیشگیری دوباره بازخواهد گشت البته این بار به مراتب سخت تر و هولناک تر!شواهد نشان می دهد مهم ترین برنامه تیم اقتصادی حسن روحانی برای تثبیت نرخ ارز، بهبود روابط خارجی با غرب است، اما به هر حال این احتمال نیز وجود دارد که توافق نهایی درباره پرونده هسته یی حاصل نشود یا به همین زودی ها گشایشی در مذاکرات غرب با ایران بر سر مسائل مختلف سیاسی ایجاد نشود و تخاصم ها بیش از بیش تشدید شود.

/ 0 نظر / 98 بازدید