میادین شهرستان مرند

میادین شهرستان مرند

سابق بر این به علت عدم وجود خیابان، در بعضی مناطق شهرها کاروانسرا و یا تیمچه و یا بازارهای سرپوشیده و یا روبازی ایجاد میشد که در آن به عرضه مایحتاج اهالی شهر، مشغول می شدند. در جوار این بازارها محل های مشخص نیز به اسم میدان ایجاد می شد که یا دورش حصار و مغازه بود ویا یک محوطه ساده و بدون مغازه که افراد در ساعات مشخص و حتی روزهای مشخص بصورت سرپایی در آن محوطه حاضر شده و نسبت به عرضه و یا تهیه مایحتاج خود اقدام میکردند. در عصر حاضر با احداث خیابانها و ازدیاد جمعیت و تخصصی شدن شغل ها با ایجاد پاساژها و مغازه های متعدد و گرانی زمین دیگر نیاز به ایجاد میادین مختلف احساس نمیشود. در شهر مرند میدانهای متعددی بود که هر کدام به عرضه محصولی اختصاص داشت و بدان نام شهره می گردید. همانند دوز میدانی، دلال میدانی، بوغدا میدانی و ...

  دری میدانی: محوطه ای در جنوب دوز میدانی واقع بود که به عرضه پوست و پشم و محصولات گاو و گوسفند اختصاص داشت که فعلا نیز به حیات نیمه جان خود ادامه می دهد.

سامان میدانی: ( مال میدانی) در محوطه تخریب شده کاروانسرای فیکیر خانا ( روبروی مسجد قیام) قرار داشت در این میدان کاه و یونجه و تاپاله و هیزم و نیز بز و گاو گوسفند و دیگر احشام خرید و فروش می شد. کل محوطه در خیابان کشی ضلع شرقی خیابان قیام از بین رفت.

بوغدا میدانی: برای عرضه غلات و آرد تولید مرند در ضلع جنوب شرقی میدان اصلی شهر واقع است که در حالت فعلی  تقریبا فعال است ولی نه مثل سابق چراکه با همه گیر شدن مصرف نان های حاضری و ماشینی و عدم پخت نان در منازل اغلب مغازه های عرضه کننده آرد و گندم تغییر شغل داده اند.

دلال میدانی: قسمتی از میدان فعلی  سبزی فروشان ( پشت پیچاقچی بازار) بود که به خرید و فروش وحراجی لباس و وسایل دست دوم منازل اختصاص داشت. در این میدان دلال ها در کنار هم و یا در روبروی مغازه شان روی کرسی یا چهار پایه رفته و با صدای بلند و رسا وسایل متعلق به خود ویا مشتری خود را به مردمی که آنها دوره کرده بودند معرفی کرده و در معرض فروش می گذاشتند. اغلب داد می زدند، بدا بئش تومن..... و چون در این میدان ، لباسها و وسایل کهنه را نا منظم روی پیشخوان می ریختند حالا نیز اگر اتاق یک نفر در هم برهم باشد به طعنه می گویند: ایله بول دلال میدانی دور.

دوز میدانی: قسمت شرقی دلال میدانی که به فروش نمک پودر و نمک سنگی اختصاص داشت و حالا هم هر دوی این میدانها به بازار سبزی فروشی تبدیل شده است.

پیچاقچی بازار: اغلب مغازه ای کوچک این بازر به ساخت و فروش چاقوهای دست ساز وقیچی و دفه و چاقوی فرش بافی و شیش ( پیچایقاجی) و بیل و خیش و .... مشغول بودند.و افرادی نیز در دو سه مغازه بازار به ساخت و فروش و نیز رویگری لوازم مسی اشتغال داشتند، که اکثر این مشاغل از بین رفته اند.

کوزه چی بازار: در پشت دوز میدانی و ضلع جنوبی بوغدا میدانی قرار داشت که به فروش کوزه ها و خمره و دیگر صنایع سفالی مرند و زنوز اختصاص داشت که چند سال است به عرضه درو پنجره حاضری اختصاص دارند. در این بازار سه چهار مغازه آهنگری وجود داشت که در کوره های آهنگری خود محصولات آهنی دست ساز مثل کنگ ( قازما)، چکش، گاو آهن و خیش و نعل و داس ، زنجیر و میخ طویله و قمه و ...  تولید می کردند و نیز یکی دوتا از آنها به ساخت کامل گاریهای اسبی دو چرخ و چهار چرخ اهتمام داشتند.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید