عید قربان،عیدفداکارى،ایثار،قربانى،اخلاص و عشق و بندگى،مبارک باد

 

 خواهی که تو را کعبه کند استقبال

مایی و منی را به منا قربان کن . . .

صدای پای عید می آید .
عید قربان عید پاک ترین عیدها است .
عید سر سپردگی و بندگی است .
عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است .
عید قربان عید نزدیک شدن دلهایی است که به قرب الهی رسیده اند.
عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است .

بر پیکر عالم وجود جان آمد
صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن
یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

 

عیدقربان، جشن رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین

 عید سرسپردگی و بندگی،عید نزدیک شدن دلها به قرب الهی

بر همه مسلمانان مبارک باد . . .

/ 0 نظر / 7 بازدید